Vodovodné siete

– Opravy, čistenie a údržba vodovodných potrubí
– Prekládka vodovodných sietí
– Budovanie nových vodovodných sietí
– Výmena nefunkčných armatúr v šachtách

Pri haváriách či podozreniach na poruchu ponúkame monitoring potrubia, vykonanie výkopových prác, opravu poruchy a spätné uvedenie povrchu do pôvodného stavu. Pri zmene zastavaných území a pred novou výstavbou zabezpečíme prekládku vodovodných sietí, ich čistenie a dezinfekciu, kontrolu potrubia spolu s tlakovou skúškou. Podľa projektovej dokumentácie zrealizujeme výstavbu nových sietí vrátane ich pripojenia na verejnú vodovodnú sieť. V prípade potreby vymeníme nefunkčné komponenty armatúr v šachtách.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás