Vodomery

– Montáž a demontáž vodomerov
– Oprava a výmena vodomerov
– Overenie meradla vodomeru
– Dodávka vodomerných šácht
– Zriaďovanie nových prípojok
– Prekládky a rekonštrukcie prípojok
– Zrušenie prípojky

Realizujeme inštaláciu nového a výmenu pokazeného alebo opotrebovaného vodomeru. V prípade potreby dodáme vodomernú šachtu a podľa projektu zriadime novú prípojku. Pri zmene zastavaných území alebo pred novou výstavbou zabezpečíme prekládku a rekonštrukciu prípojok. Ak je to potrebné, zabezpečíme jej zrušenie. Všetky uvedené služby sa nevzťahujú na bytové vodomery.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás