Vodárenskí majstri ukončili týždňový tréning v Senici

Bratislava, 5. september 2013 – Nielen policajti, vojaci či hasiči musia prechádzať náročnými testami zručnosti a fyzickej zdatnosti. Aj povolanie vodárenského majstra vyžaduje pri práci v teréne pohotové reakcie, zručnosť vo svojom obore a perfektnú tímovú spoluprácu. Tí najlepší vo svojom remesle absolvovali v rámci prípravy na Celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov týždňový tréning, ktorý dnes vyvrcholil v Senici.

Tréning dvoch dvojíc vodárenských majstrov z Infra Services viedol Mário Hesek, dvojnásobný víťaz celoslovenskej súťaže.

„Práca vodára je náročná nielen tým, že vyžaduje rýchly a efektívny zásah pri odstraňovaní poruchy, ale často prináša nečakané situácie, ktoré je potrebné riešiť okamžite. Naši majstri chcú byť tí najlepší, preto sme tento týždeň tvrdo trénovali,“ hovorí Mário Hesek, Vedúci oddelenia opráv vodovodných sietí Infra Services.

Tohtoročný XXX. ročník súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov budú hostiť Trenčianske Teplice, súťažiť sa bude v dvoch disciplínach. Prvou je montáž a oprava zostavy potrubia s kontrolou tlakovými skúškami a druhou vytyčovanie trasy potrubia a miesta poruchy pod zemou. Aj takto sa snažia vodári prispieť k tomu, aby boli poruchy na vodovodných či kanalizačných potrubiach odstraňované rýchlo a aby obyvatelia postihnutých oblastí boli zasiahnutí čo najmenej.
Súťaže sa zúčastnia vodárenské spoločnosti z celého Slovenska. Infra Services zastupuje Bratislavskú vodárenskú spoločnosť ako jej dcérska spoločnosť zodpovedná za výstavbu nových sietí a všetky servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti.