V Rusovciach začali budovať novú kanalizáciu (Bratislava.sme.sk, 25.9.2014)

„V bratislavskej mestskej časti Rusovce začali budovať novú kanalizáciu a rekonštruovať existujúci vodovod vrátane vodovodných prípojok. Ide o tretiu etapu projektu, ktorý má odkanalizovať Jarovce, Rusovce a Čunovo. Výstavbu by mali dokončiť v septembri 2015. “Dôvodom na realizáciu stavby v Rusovciach je fakt, že splaškové vody sú zachytávané v žumpách, čím permanentne hrozí unikanie odpadových vôd do podzemia. Ďalším dôvodom sú rovnako tak časté poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí,” informovala TASR spoločnosť Infra Services, ktorá kanalizáciu buduje.“

http://bratislava.sme.sk/c/7403567/v-rusovciach-zacali-budovat-novu-kanalizaciu.html