Užitočné rady

Ako vybudovať vodomernú šachtu
04.02.2014
Aby ste sa vyhli problémom s vodomerom počas zimného obdobia, odporúčame vybudovať šachtu podľa požiadaviek vášho dodávateľa... celý článok
Pripravte svoj vodomer na zimu
04.11.2013
Aby nedošlo k poškodeniu vodomeru počas mrazivých dní, je v prvom rade potrebné, aby majiteľ prijal opatrenia,... celý článok

FAQ

Potrebujem vybudovať nové vodovodné alebo kanalizačné siete
Koho mám kontaktovať ak potrebujem vybudovať novú vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku či potrubie?
Je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa vody.

Aká je cena za vybudovanie novej prípojky/potrubia?
Cena za vybudovanie prípojky bude stanovená individuálne podľa konkrétneho projektu. Je totiž závislá od podmienok v teréne, potrebných výkopových prác, riešenia už vybudovaných sietí v lokalite a podobne.

Koľko bude trvať vybudovanie novej prípojky/potrubia?
Trvanie prác bude závislé od konkrétneho projektu a náročnosti prác. Naši zamestnanci však pracujú efektívne a s ohľadom na čo najrýchlejšie zabezpečenie prác.

Akú sú technické podmienky stanovujúce pripojenie na vodovodnú sieť?
Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod vychádzajú z podmienok ustanovených legislatívou Slovenskej republiky. Dodávateľ vody ako prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke.

Zodpovedám ako majiteľ domu za prípojky vody alebo kanalizácie?
Ako majiteľ domu ste aj vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, ktorú je potrebné vybudovať podľa požiadaviek vášho dodávateľa vody. Prípojky musia byť vybudované tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky zabezpečujete  vy – ako majiteľ – na vlastné náklady (Zák.č. 442/2002 Z.z., § 4 ods. 7).

Potrebujem opraviť poruchu na vodovodnej či kanalizačnej sieti

Koho mám kontaktovať ak mám poruchu na vodovodnej či kanalizačnej sieti alebo prípojke?
Je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa vody.

Myslím, že mi uniká voda cez prasknuté potrubie. Kto to môže skontrolovať?
Poruchu alebo podozrenie na poruchu môžete nahlásiť vášmu dodávateľovi vody.

Ako prebieha oprava a ako dlho bude trvať?
Po nahlásení poruchy odberateľom nasleduje obhliadka miesta, určenie poruchy, výkop a oprava. V prípade havarijnej situácie je k dispozícii pohotovostná služba, ktorá rieši vzniknuté situácie operatívne počas celého dňa. Presné trvanie opravy záleží od závažnosti poruchy.

Koľko bude stáť oprava?
Cena opravy závisí od typu poruchy a náročnosti prác v teréne, preto je stanovovaná individuálne.

Bude po oprave uvedená moja záhrada/pozemok do pôvodného stavu?
Po ukončení prác uvedú pracovníci priestor do pôvodného stavu, prípadne podľa náročnosti a rozsahu prác v teréne do stavu čo najviac zodpovedajúcemu východiskovej situácii.

Potrebujem pripojiť, vymeniť alebo opraviť vodomer v rodinnom dome

Koho mám kontaktovať ak potrebujem zapojiť vodomer?
Je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa vody.

Ako dlho trvá pripojenie vodomeru?
V prípade, že je zabezpečený vyhovujúci prístup k vodomernej šachte, samotné pripojenie je otázkou niekoľkých hodín.

Koľko stojí pripojenie vodomeru?
Cenu za pripojenie prípojky na vodovodnú sieť a montáž vodomeru stanovuje vždy lokálny dodávateľ vody, ktorého môžte kontaktovať.

Ako často je potrebné meniť domový vodomer?
Domový vodomer sa mení pravidelne každých šesť rokov.

Prídete mi vodomer vymeniť automaticky alebo vás mám kontaktovať?
Pri pravidelných, tzv. cyklických, výmenách vám bude vodomer vymenený automaticky. V prípade poruchy sa vymení operatívne podľa potreby, situáciu treba ohlásiť svojmu dodávateľovi vody. 0800

Koho mám kontaktovať, ak sa mi vodomer pokazí?
Kontaktujete dispečing vášho lokálneho dodávateľa vody.

Koľko stojí výmena pokazeného vodomeru?
Ak ide mechanickú alebo inú poruchu, ktorú ste ako majiteľ vodomeru nespôsobili vy, nebude vám jeho výmena účtovaná. V prípade výmeny vodomeru z dôvodu poruchy spôsobenej vaším neodborným zásahom – ako majiteľa domu – vám bude účtovaná suma podľa sadzobníka od vášho lokálneho dodávateľa vody.

Ako rýchlo je možné vymeniť pokazený vodomer?
V prípade havárie riešime výmeny vodomeru operatívne behom niekoľkých hodín.

Potrebujem zistiť cenu

Koho mám kontaktovať, ak chcem zistiť cenu za jednotlivé služby?
Kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti Infra Services.

Potrebujem pitnú vodou

Koho mám kontaktovať, ak potrebujem zabezpečiť cisternu s pitnou vodou?
Kontaktujte oddelenie Obchodu spoločnosti Infra Services a.s., na mailovej adrese objednavky@infraservices.sk.

Aká je cena za dovoz cisterny s pitnou vodou?
Cena záleží od vzdialenosti, do ktorej vám bude voda dovezená a rovnako od času, počas ktorého budete mať cisternu k dispozícii. Pre viac informácií kontaktujte oddelenie Obchodu spoločnosti Infra Services a.s., na mailovej adrese objednavky@infraservices.sk.

Potrebujem vyviezť splaškový odpad

Koho mám kontaktovať, ak potrebujem vyviezť splaškový odpad?
Kontaktujte oddelenie Obchodu spoločnosti Infra Services na mailovej adrese objednavky@infraservices.sk.

Aká je cena za jeho vývoz?
Cena záleží od vzdialenosti, z ktorej bude splaškový odpad odvezený a rovnako od času, počas ktorého budete mať cisternu k dispozícii. Presnú cenu zistíte kontaktovaním oddelenia Obchodu spoločnosti Infra Services.

Potrebujem zabezpečiť svoj developerský projekt

Čo ponúkate developerom pri výstavbe projektu?
Spracovanie cenovej ponuky podľa dodanej projektovej dokumentácie vrátane výkazov vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby zabezpečenie výstavby vrátane kompletnej inžinierskej činnosti realizáciu projektu vrátane jeho úspešného ukončenia tlakovými a tesnostnými skúškami vodovodu a kanalizácie napojenia na existujúcu infraštruktúru vodovodnej a kanalizačnej siete.

Koho môžem kontaktovať ohľadne cenovej ponuky a spolupráce?
Dopyt na cenovú ponuku či prípadné otázky zašlite na emailovú adresu: obchod@infraservices.sk.