STROJNOTECHNOLOGICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Vykonávame opravy a údržbu v objektoch BVS, teda v čističkách odpadových vôd, kanalizačných prečerpávacích staniciach odpadových vôd, čerpacích staniciach pitnej vody a vodojemov.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás