Služby

Naša spoločnosť stavia na skúsenostiach a profesionálnom know-how Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Či už ide o rodinné domy, byty alebo bytové komplexy, sme schopní vykonávať všetky práce od realizácie vodovodných a kanalizačných sietí – cez ich údržbu či opravy na najvyššej profesionálnej úrovni.

Potrebujete poradiť ohľadne inštalácie sietí, vodomerov, armatúr alebo vodovodných šácht či kanalizačných sietí?

Poraďte sa s nami pred realizáciou projektu. Poskytneme vám odborné konzultácie podľa platných technických noriem a požiadaviek BVS, a. s., čo vám môže ušetriť nemalé prostriedky.

Vodovodné siete

Kanalizačné siete

STROJNOTECHNOLOGICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Dovoz vody a vývoz odpadovej vody

Vodomery

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY / INFRAŠTRUKTÚRA