Pripravte svoj vodomer na zimu

Aby nedošlo k poškodeniu vodomeru počas mrazivých dní, je v prvom rade potrebné, aby majiteľ prijal opatrenia, ktoré budú zariadenie chrániť. Vodomer by mal byť v dostatočnej hĺbke a čo najlepšie chránený pred povrchovou vodou.

Päť rád, ako sa vyhnúť zamrznutiu vodomeru
1. Vybudujte vodovodnú šachtu do hĺbky minimálne 1,5 metra.
2. Ubezpečte sa, že kryt na šachtu riadne dolieha.
3. Ak hrozí príchod mrazov a vodovod sa nebude dlhšiu dobu aktívne využívať, odporúčame uzavrieť prívod vody.
4. Ak hrozí príchod mrazov, uzavrite pri odchode z chaty prívod vody.
5. Vypustite zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil.

Vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, tento je však povinný zabezpečiť, aby neprišlo k jeho poškodeniu a vybudovať vodomernú šachtu v súlade s požiadavkami, ktoré mu udáva vodárenská spoločnosť. Tak bude vodomer nielen chránený pred poškodením, ale bude možné vykonať jeho inštaláciu a následne výmeny či opravy.