O nás

Spoločnosť Infra Services a.s., vznikla v decembri 2007 ako dcérska spoločnosť so 100% účasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, technologickému know-how a materiálnemu vybaveniu patrí medzi špičku vo svojom odbore. Vykonáva všetky servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ako aj výstavbu nových sietí. Poskytuje taktiež súvisiace odborné poradenstvo týkajúce sa vodomerov, armatúr, vodovodných šácht či stokových sietí.

Vznik spoločnosti

Spoločnosť Infra Services, a. s., vznikla ako dcérska spoločnosť so 100 % účasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 22. decembra 2007 odčlenením Divízie servisných činností.

 

Obchodné údaje

Infra Services, a. s.

Adresa: Hraničná 10, 821 05 Bratislava
IČO: 43 898 190
IČ DPH: SK2022506684

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
Odd: Sa, Vložka č. 4365/B
Deň zápisu do OR: 22. 12. 2007

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY –
Infra Services, a.s. ako objednávateľ diela


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY –
Infra Services, a.s. ako príjemca plnenia (odberateľ)


Postup pri výkone odpočtov vodomerov

Vedenie a orgány

Dovoľte nám predstaviť našu spoločnosť, jej vedenie a jednotlivé štatutárne orgány:

Dozorná rada (členovia)

Člen: Ing. Soňa Svoreňová
Člen: Mário Hesek

Predstavenstvo

predseda: Ing. Ladislav Kizák
člen: Ing. Emerich Šinka
člen: Ing. Miroslav Kollár

Ročné správy