Kanalizačné siete

– Budovanie nových kanalizačných sietí
– Zriaďovanie nových kanalizačných prípojok
– Prekládka kanalizačných sietí
– Opravy, čistenie a údržba kanalizačných potrubí

Na základe projektovej dokumentácie vykonávame budovanie nových kanalizačných sietí vrátane napojenia do hlavnej kanalizácie a tlakovej skúšky. Po odsúhlasení prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s., zriaďujeme nové kanalizačné prípojky. Pri zmene zastavaných území a pred novou výstavbou zabezpečíme prekládku sietí vrátane skúšky potrubia. Realizujeme opravy kanalizačných sietí a potrubí rozmerov od DN 150 do DN 1000, rovnako ich čistenie rôznymi spôsobmi.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás