Infra Services vybuduje vodovod pre obyvateľov Šenkvíc a Častej, Viničné bude pripojené na čističku v Bratislave

Bratislava, 5. novembra 2013 – V týchto dňoch štartuje spoločnosť Infra Services a.s. práce na nových vodovodoch v obciach Šenkvice a Častá. Vo Viničnom zároveň dobuduje výtlačné kanalizačné potrubie a pripojí obec na čističku odpadových vôd v Bratislave.

V obci Častá bude zrealizovaná obnova vodovodného nadchodu nad potokom Gidra a vybudovaných takmer 220 m nového potrubia. Obyvatelia tak budú mať po povodni z leta 2011 opäť spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou. Vodovod v dĺžke 180 metrov pribudne aj v Šenkviciach na ulici Glogovec.
Vo Viničnom spoločnosť dobuduje výtlačné kanalizačné potrubie v dĺžke 430 metrov, vrátane prečerpávacej stanice. „Napojenie obce na systém tlakových kanalizácií malokarpatského regiónu s vyústením do čističky odpadových vôd v Bratislave výrazne prispeje k ochrane životného prostredia v tomto regióne,“ uviedol Roman Wiener, generálny riaditeľ Infra Services.
O výstavbu a následne odbornú údržbu a servis sietí sa bude starať spoločnosť Infra Services a.s.