Dovoz vody a vývoz odpadovej vody

Dovoz vody a vývoz odpadovej vody
– Dovoz pitnej vody
– Vývoz odpadovej vody

Zabezpečujeme prepravu pitnej vody s cisternovými vozidlami na rôzne kultúrne podujatia, na naplnenie bazénov a podobne. V prípade potreby zabezpečíme vývoz odpadovej vody zo žúmp a ich likvidáciu v čističke odpadových vôd.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás