DEVELOPERSKÉ PROJEKTY / INFRAŠTRUKTÚRA

– Rozpočtovanie a projektová dokumentácia celého projektu
– Budovanie nových vodovodných a kanalizačných sietí
– Tlakovanie zostavy
– Zriaďovanie nových vodovodných a kanalizačných prípojok
– Prekládka vodovodných a stokových sietí

Developerom ponúkame komplexné zastrešenie projektu vrátane projektovej dokumentácie, rozpočtu, inžinierskej činnosti, napojenia na existujúcu infraštruktúru a tlakových či tesnostných skúšok. Pre majiteľov domov zrealizujeme vybudovanie a pripojenie sietí na existujúcu infraštruktúru. Rovnako ponúkame rekonštrukcie či prekládky všetkých sietí.

Ak máte akekoľvek otázky ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás