Ako vybudovať vodomernú šachtu

Aby ste sa vyhli problémom s vodomerom počas zimného obdobia, odporúčame vybudovať šachtu podľa požiadaviek vášho dodávateľa vody. Ak je vaším dodávateľom vody Bratislavská vodarenská spoločnosť, pokyny na vybudvanie šachty sú nasledovné: domová šachta má byť umiestnená v hĺbke 1,5 m a jej rozmery majú byť 1,2 x 0,9 m. Vstupný otvor s poklopom má mať rozmer 0,6 x 0,6 m. Takto bude zabezpečený aj bezproblémový prístup do šachty v prípade výmeny alebo opravy vodomeru.