Ako pripraviť vodomer na zimu

Bratislava, 25. október 2013 – Prichádzajúce obdobie mrazov preverí nielen cestárov a šoférov, ale aj majiteľov rodinných domov a chalúp. Tí by nemali zabudnúť pripraviť svoje vodomery a vodovodné šachty na prvé mrazy. Vyhnú sa tak prekvapeniam v podobe prasknutého vodovodného potrubia či vodomeru a ušetria si množstvo nepríjemností.

Aby nedošlo k poškodeniu vodomeru počas mrazivých dní, je v prvom rade potrebné, aby majiteľ prijal opatrenia, ktoré budú zariadenie chrániť. Vodomer by mal byť v dostatočnej hĺbke a čo najlepšie chránený pred povrchovou vodou.
„Najčastejšou zimnou poruchou je prasknutie vodomeru v dôsledku mrazov. Ide hlavne o záhrady a chatové oblasti, v ktorých sa majitelia cez zimné obdobie nezdržiavajú a nevypustia vodu zo systému. Vodomer však môže zamrznúť aj v dome, kde je malý odber vody, ak je nainštalovaný nízko pod stropom šachty alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie šachty,“ uviedla Zdena Volárová, vedúca oddelenia výmeny vodomerov, Infra Services, a.s.

Za rok 2012 vymenila spoločnosť Infra Services približne 1100 zamrznutých vodomerov. Starostlivosť o ne je pritom jednoduchá, stačí pár krokov a majiteľ si ušetrí množstvo nepríjemností.

Päť rád, ako sa vyhnúť zamrznutiu vodomeru
1. Vybudujte vodovodnú šachtu do hĺbky minimálne 1,5 metra.
2. Ubezpečte sa, že kryt na šachtu riadne dolieha.
3. Ak sa nachádza vodomer v menšej hĺbke, ako má byť, zateplite ho. Môžete použiť polystyrén, igelitové vrece s izolačným materiálom, ale aj starý paplón.
4. Ak hrozí príchod mrazov, uzavrite pri odchode z chaty prívod vody.
5. Vypustite zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil.

Vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, tento je však povinný zabezpečiť, aby neprišlo k jeho poškodeniu a vybudovať vodomernú šachtu v súlade s požiadavkami, ktoré mu udáva vodárenská spoločnosť. Tak bude vodomer nielen chránený pred poškodením, ale bude možné vykonať jeho inštaláciu a následne výmeny či opravy.